Lucidarius og Marcolfus
Anne-Marie Rasmussen
Skrevet: Vinter 2002
Skærmvenlig med menu

Om forholdet mellem kirkelig og folkelig kultur i 1500-tallets Danmark belyst ved to folkebøger.

Groteske fremstillinger af vrængende narre og andre figurer, der udspiler deres kønsorganer eller udstiller kroppens naturlige funktioner på yderst obskøne faconer, er nogle af de billeder, man kan støde på i danske middelalderkirkers kalkmalerier. Lignende obskøniteter findes og-så i ”sproglige billeder” i dele af middelalderlitteraturen – fortrinsvis i satiriske bøger, der dukker op på folkesproget i 1500-tallets Danmark.

Det virker paradoksalt, at middelalderkirken, der som én af datidens to dominerende magter havde en betydelig indflydelse på befolkningens liv, med dens fromhedsidealer kunne tolerere en løssluppen umoral. Dette står for mig som et pudsigt misforhold, jeg vil se nærmere på i dette projekt – og det gør jeg ved at belyse middelalderkulturen ud fra et lille udsnit af 1500-tallets litteratur.

Du kan:

© 1984-2015 Anne-Marie Rasmussen