Erik skriver
Af Erik Kruse Sørensen

Skærmvenlig med menu

Elektronisk portfolio
Henvisninger til andre af Eriks skrifter.

Nødder eller rødder?
Perspektiver på World Psychedelic Forum 2008.

Vi har set fjenden: han er os
Gensyn med Thorkild Bjørnvigs miljødigte.

Til stjernerne
Stjernekig i en lysforurenet verden.

Privatisér
Statsautoriseret revisor Henning Dahl Mortensen giver gode ideer.

Clearings in the aestetichal wilderness
Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet.

Æstetisk læring i et tidløst rum
En undersøgelse af virtuelle praksisfællesskaber på Htx.

Kanonkulten og slaget om Stalingrad
Smagt rimer på magt.

Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste
Nietzsche, Grundtvig, dannelse.

Zen og kunsten at vinde i lotto
Holme-Olstrup digte.

Det evige evangelium
En studie i William Blakes kristendomsfortolkning.

Europas store rigdom
En diskurs om feudalisme og merkantilisme.

Fra pensumstyring til kompetencestyring
Reflektioner over teknologihistoriens didaktik.

Tid bundet i billeder
Billeder fra dengang der var mørke til.

Danser i Parken
Analyse af abstrakt skulptur i Skovparken, Næstved.

Center og omkreds
Essay om Markkvarterets geografiske historie.

Nettets topik og hverdagsbevidsthed
Med Netkaperen til Ønskeøerne.

Virtuel eller virkelig læring?
Brugen af IT på Teknisk Gymnasium Nykøbing Falster.

En kritik af Max Webers idealtypebegreb
Idealtypens konstitutionsbetingelser granskes.

Kirkegårdskultur og gravminderegistrering
En undersøgelse af gravminder og deres betydning, med særlig henblik på Næstvedegnen.

At se med sjælen
Et anakronistisk interview med digteren og grafikeren William Blake.

Introduktion til Krigskunsten
Et essay om Krigskunstens mentale rødder.

Krigskunsten
En gendigtning af det klassiske kinesiske værk om krig.

En samtale på det kinesiske parnas
Et interview med marskal Sun Tzu.

© 1984-2015 Af Erik Kruse Sørensen