Vi er
Rasmussen og Sørensen Unlimited
Dansk sprog, litteratur, historie, kunsthistorie og pædagogik.

Bog!

Krigskunsten af Sun Tzu oversat og kommenteret af Erik Kruse Sørensen. Kan blandt andet købes hos Saxo.

Erik skriver
• Alle afhandlinger, essays og Krigskunsten

Erik performs
• Songs of William Blake

Anne-Maries tekster, fotos og malerier
• Et udvalg af tegninger og malerier

Anne-Marie Rasmussen (f. 1964)
er BA i dansk og kunsthistorie.
Og FVU-læselærer.
Erik Kruse Sørensen (f. 1955) er cand. mag. i historie og dansk; master i gymnasiepædagogik (MIG).
Pt. Phd-stipendiat.

RASMUSSEN & SØRENSENS OPSKRIFT PÅ LÆRING

Læring er skabelse, formidling og tilegnelse af viden.

Viden opstår i meningsfulde møder med mennesker – og med tekster, teorier, metoder og det, vi kalder kendsgerninger.

Begavede mennesker og velskrevne tekster kaster lys på kendsgerninger, som giver indhold til læreprocessen. En passende metode giver struktur til processen. Gode teorier inviterer til at tænke selv. Det er sundt at indsamle og organisere information.

Når vi metodisk fortolker information ved hjælp af teori, kan vi vide noget virkeligt om virkeligheden. Information bliver til viden. Når vi arbejder alvorligt med metoder og teorier, bliver vi kloge på metoder og teoriernes fortolkninger af verden. Uordnede og ufortolkede facts er død viden. Fattige forskere har kun metodik og teori at dække sig med.

Læring tager tid. Lang tid. Man skal have frihed til at lære i sit eget tempo. Og en deadline. Der er intet så motiverende som en deadline.

Læring og forskning er planlagte, men uforudsigelige rejser til ukendte lande. Man finder vej ved at stille de rigtige spørgsmål. Når man har fundet spørgsmålene, har man svarene inden for synsvidde. At finde spørgsmålene kræver intuition. Og vejledning.

  • Du synes din projektrapport om H.C. Andersen mangler et-eller-andet. Salt og peber, måske? Vi tilsætter tegnsætning, ordner ortografien, krydrer med smagfulde metaforer og pynter med sprøde klicheer. Og leder dig til viden om personen og perioden.

  • Du har fået en opgave i billedkunst. En analyse af et mærkeligt billede af René Magritte. Din vejleder forstår ikke hvorfor du synes det er temmelig sindssygt. Du har ret. Men der er mening i galskaben.

  • Du skriver opgave om den kolde krig i Danmark. Men dit projekt er kommet ind på lavt vand og er stødt på grund. Kilderne siger noget forskelligt om Ungarn/Suez – krisen. Hvad skete der egentlig i Budapest og Ægypten i 1956? Den filologiske redningstjeneste får dig i gang igen.
Vore vidensområder er dansk sprog og litteratur, historie, kunsthistorie og pædagogik.

Skriv gerne til Rasmussen & Sørensens filologiske redningstjeneste: erik@erikkruse.dk

© 1984-2006 Erik Kruse Sørensen