Anne-Marie Rasmussen (f. 1964)
er BA i dansk og kunsthistorie.
Og FVU-læselærer.
Erik Kruse Sørensen (f. 1955) er cand. mag. i historie og dansk; master i gymnasiepædagogik (MIG).
Pt. Phd-stipendiat.

RASMUSSEN & SØRENSENS OPSKRIFT PÅ LÆRING

Læring er skabelse, formidling og tilegnelse af viden.

Viden opstår i meningsfulde møder med mennesker – og med tekster, teorier, metoder og det, vi kalder kendsgerninger.

Begavede mennesker og velskrevne tekster kaster lys på kendsgerninger, som giver indhold til læreprocessen. En passende metode giver struktur til processen. Gode teorier inviterer til at tænke selv. Det er sundt at indsamle og organisere information.

Når vi metodisk fortolker information ved hjælp af teori, kan vi vide noget virkeligt om virkeligheden. Information bliver til viden. Når vi arbejder alvorligt med metoder og teorier, bliver vi kloge på metoder og teoriernes fortolkninger af verden. Uordnede og ufortolkede facts er død viden. Fattige forskere har kun metodik og teori at dække sig med.

Læring tager tid. Lang tid. Man skal have frihed til at lære i sit eget tempo. Og en deadline. Der er intet så motiverende som en deadline.

Læring og forskning er planlagte, men uforudsigelige rejser til ukendte lande. Man finder vej ved at stille de rigtige spørgsmål. Når man har fundet spørgsmålene, har man svarene inden for synsvidde. At finde spørgsmålene kræver intuition. Og vejledning.

Vore vidensområder er dansk sprog og litteratur, historie, kunsthistorie og pædagogik.

Skriv gerne til Rasmussen & Sørensens filologiske redningstjeneste: erik@erikkruse.dk

© 1984-2006 Erik Kruse Sørensen